Toelichting bij de stambomen Duijf - Duijff 

 

 

    Startpagina

    Aantal naamgenoten

    Verschillende takken

    Eerste vermeldingen

    Herkomst naam

    Puntjes op de ij?

    Privacy

    Bronnen

    Gastenboek

    GezinsformulierDe puntjes op de ij?

Het Friese archief Tresoar schrijft op hun website:
“Veel archieven en ook de Familienamenbank maken geen onderscheid tussen de “ij” en de “y” om verwarring te voorkomen. Dit zegt niets over de schrijfwijze in de originele akte. De “ij” werd tot in de 19e eeuw gebruikt om de “ie”-klank weer te geven. Bij de meeste woorden is de spelling in de loop der tijden aangepast aan de uitspraak.
Uitzonderingen vormen persoonsnamen en plaatsnamen; deze zijn vaak versteend omdat ze buiten de spellingherzieningen vielen".

En in de Teleac-cursus Genealogie van stamboom tot familiegeschiedenis staat:
“Tot in de negentiende eeuw werden de "y" en de "ij" door elkaar gebruikt naar ieders eigen goeddunken. Een officiële spelling bestond niet. Pas in de tijd van de Bataafse Republiek (1795-1806) werd een nationale spelling ingevoerd (de spelling Siegenbeek, 1804). Daarin kwam de "y" niet voor.
Dat bleef zo toen De Vries en Te Winkel in 1863 hun "De grondbeginselen der Nederlandsche Spelling" publiceerden, die in 1883 wettelijk werden voorgeschreven.
Ook in latere spellingsregels is de "y" voorbehouden aan woorden van vreemde herkomst. In de meeste akten van de burgerlijke stand schreef men daarom ook in de familienaam en voornamen de "lange ij" met puntjes.
Uit de ondertekening van de akten blijkt dat de leden van de familie zelf in de vorige eeuw meestal nog deze "ij" gebruikten. In de latere tijd gaf men de voorkeur aan de "y", maar uiteraard deed de overheidsadministratie aan die mode niet mee. Vergissingen daargelaten, hield ieder de namen waarmee hij in zijn geboorteakte was ingeschreven. Slechts bij vonnis van de rechtbank of, in andere gevallen, bij Koninklijk Besluit, kan daarin verandering worden gebracht.”

Onze familienaam wordt in de oude aktes en in de Burgerlijke Stand meestal als “Duijf” of "Duijff" gespeld.
De gewoonte in de 50-er jaren van de 20e eeuw om een “y” te schrijven wordt niet ondersteund door officiële stukken, zoals geboorteakte, huwelijksakte of trouwboekje.