Toelichting bij de stambomen Duijf - Duijff 

 

 

    Startpagina

    Aantal naamgenoten

    Verschillende takken

    Eerste vermeldingen

    Herkomst naam

    Puntjes op de ij?

    Privacy

    Bronnen

    Gastenboek

    Gezinsformulier


 
 

Eerste vermeldingen van de naam Duijf of Duijff

De oudste vermelding tot nu toe is gevonden in Leeuwarden: in 1595 trouwt daar Jan Jans Duijff, oud 29 jaar, met Geeske Elants.

In Bergh (het huidige 's-Heerenberg in Gelderland) zijn 2 huwelijken genoteerd in het begin van de 17e eeuw: Willem Duijf in 1611 en Jan Duijf in 1618. Of dit familie is heb ik ook nog niet kunnen vaststellen.

In het Land van Cuijk is de eerste vermelding van onze familienaam te vinden in het RK Trouwboek van Haps als in 1669 Anna Geurts Duijf (een zus van Joannes Geurts, onze voorvader) trouwt met Godefridus Dericks. In 1690 wordt Joannes Jans bij de geboorte van zijn zoon Godefridus voor de eerste keer zelf als Duijf geregistreerd
Rond 1700 is de familienaam Duijf in Brabant redelijk ingeburgerd, hoewel de schrijfwijze wel varieert: Duijff, Duijven maar meestal Duijf. Tot in de 19e eeuw zijn er variaties, zelfs in één akte. Zoals bijvoorbeeld in de trouwakte van Martinus Duijf en Maria Linders, waar de naam in de akte en de ondertekening beide verschillen.

In Amsterdam wordt in 1649 Cornelis Andriesz geboren, via zijn dochter Aaltje Kornelis Duijff wordt de familienaam Duijf doorgegeven aan haar zoon Andries Jacobsz.

En in Gaasterland neemt Durk Albert in 1811 de familienaam Duif aan, hij ondertekent wonderlijk genoeg zelf met Duijf, ook in latere aktes.

Durk Alberts Duif, 1813 (Gaasterland)

In deze familie komen de schrijfwijzen Duif, Duijf en Duijff alle 3 voor.
Nazaten van Albert schrijven tot op heden: Duijf, nazaten van Piebe: Duijff.

Sinds de invoering van de burgerlijke stand is de spelling van iemands naam in de geboorteakte de officiële. Toch varieert de schrijfwijze de eerste jaren nog veelvuldig.