01. Genealogie van Jan Jans Duijff, Leeuwarden, 1566
01. Genealogie van Jan Jans Duijff, Leeuwarden, 1566

Generatie I

I.  Jan Jans Duijff, geb. te Leeuwarden in 1566, vleeskoper, ovl. (ongeveer 58 jaar oud) in november 1624, otr. (ongeveer 29 jaar oud) te Leeuwarden op 22 maart 1595 met Geeske Elants
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Nicolaas , volgt IIa
  2.  Antje , ged. in 1598, volgt IIb
  3.  Hendrick Jans , geb. te Leeuwarden
  4.  Jan Jans , geb. te Leeuwarden
  5.  Trijntje , geb. in 1615. 
  6.  Elias Jans , geb. te Leeuwarden in 1619, volgt IIc

Generatie II

IIa.  Nicolaas Duijff, zn. van Jan Jans Duijff (I) en Geeske Elants, trouwt te Leeuwarden op 13 mei 1632 met Aaltje Wessels
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Wessel , ged. te Groningen op 31 januari 1641. 
  2.  Jan , ged. te Groningen op 4 februari 1644. 
  3.  Geesjen , ged. te Groningen op 27 september 1646. 

IIb.  Antje Duijff, dr. van Jan Jans Duijff (I) en Geeske Elants, ged. in 1598, trouwt (ongeveer 21 jaar oud) te Leeuwarden op 18 februari 1619 met Gerrijt Harmensz
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Geeske Harmens, ged. te Leeuwarden op 25 februari 1635. 

IIc.  Elias Jans Duijff, zn. van Jan Jans Duijff (I) en Geeske Elants, geb. te Leeuwarden in 1619, ovl. (ongeveer 47 jaar oud) te Emden [Duitsland] op 8 juni 1666, otr. (ongeveer 19 jaar oud) (1) op 22 december 1638 met Helena Jacobs, geb. te Leeuwarden
  Elias Jans Duijff, trouwt (resp. ongeveer 25 en 36 jaar oud) (2) te Emden [Duitsland] op 8 augustus 1644 met Wopke van Santen, geb. te Emden [Duitsland] op 16 mei 1608. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Jacobus Elias , geb. te Emden [Duitsland] op 2 maart 1661, volgt III

Generatie III

III.  Jacobus Elias Duijff, zn. van Elias Jans Duijff (IIc) en Wopke van Santen, geb. te Emden [Duitsland] op 2 maart 1661, ovl. (49 jaar oud) te Emden [Duitsland] op 7 juli 1710, trouwt (ongeveer 19 jaar oud) in 1681 met Johanna Abbas
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Jan Hendrik , geb. te Emden [Duitsland] op 22 oktober 1682, volgt IV

Generatie IV

IV.  Jan Hendrik Duijff, zn. van Jacobus Elias Duijff (III) en Johanna Abbas, geb. te Emden [Duitsland] op 22 oktober 1682, trouwt (ongeveer 25 jaar oud) te Emden [Duitsland] in 1708 met Geertruidt Schiffart
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Johan Philip , geb. te Emden [Duitsland] op 30 januari 1711, volgt V

Generatie V

V.  Johan Philip Duijff, zn. van Jan Hendrik Duijff (IV) en Geertruidt Schiffart, geb. te Emden [Duitsland] op 30 januari 1711, trouwt (23 jaar oud) te Groningen op 17 augustus 1734 met Sophia Willems
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Geertruida , ged. te Groningen op 3 december 1734, ovl. (ongeveer 78 jaar oud) te Groningen op 30 april 1813. 
  2.  Willem , geb. in 1742, volgt VI

Generatie VI

VI.  Willem Duijff, zn. van Johan Philip Duijff (V) en Sophia Willems, geb. in 1742, trouwt (ongeveer 28 jaar oud) te Groningen op 16 mei 1770 met Trijntje Eilderts
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Sophia , ged. te Groningen op 10 maart 1771. 
  2.  Eildert , geb. te Groningen op 4 maart 1772. 
  3.  Jan , ged. te Groningen op 28 maart 1773. 
  4.  Eildert Willems , ged. te Groningen op 27 november 1774, volgt VII
  5.  Jan , geb. te Groningen op 17 november 1776. 
  6.  Sophia , geb. te Groningen op 13 juni 1779. 
  7.  Jan , geb. te Groningen op 8 oktober 1780. 

Generatie VII

VII.  Eildert Willems Duijff, zn. van Willem Duijff (VI) en Trijntje Eilderts, ged. te Groningen op 27 november 1774, ovl. (ongeveer 69 jaar oud) te Ferwerd op 14 mei 1844, trouwt (resp. ongeveer 27 en ongeveer 23 jaar oud) te Groningen op 17 januari 1802 met Willemina Stemmers, geb. circa 1779, ovl. (ongeveer 69 jaar oud) te Ferwerderadeel op 12 november 1848. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Willem Stemmers , geb. te Groningen op 12 december 1802, volgt VIII
  2.  Harmannus , ged. te Groningen op 25 januari 1806. 
  3.  Hindrik , ged. te Groningen op 5 juni 1808. 

Generatie VIII

VIII.  Willem Stemmers Duijff, zn. van Eildert Willems Duijff (VII) en Willemina Stemmers, geb. te Groningen op 12 december 1802, ovl. (78 jaar oud) te Rinsumageest op 27 juli 1881, trouwt (resp. 22 en ongeveer 23 jaar oud) te Dantumadeel op 23 mei 1825 met Anke Jans Westra, geb. te Rinsumageest circa 1802, ovl. (hoogstens 79 jaar oud) voor 1881. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Eildert Willems , geb. te Rinsumageest op 4 mei 1826, volgt IXa
  2.  Anna Geertruid , geb. te Rinsumageest op 15 december 1828, ovl. (1 jaar oud) te Rinsumageest op 30 november 1830. 
  3.  Anna Geertruid , geb. te Rinsumageest op 13 augustus 1831, ovl. (72 jaar oud) te Rinsumageest op 12 februari 1904. 
  4.  Jan Willems , geb. te Rinsumageest circa 7 juli 1839, volgt IXb
  5.  Willem , geb. te Rinsumageest op 14 maart 1842, ovl. (2 jaar oud) te Rinsumageest op 31 augustus 1844. 

Generatie IX

IXa.  Eildert Willems Duijff, zn. van Willem Stemmers Duijff (VIII) en Anke Jans Westra, geb. te Rinsumageest op 4 mei 1826, ovl. (78 jaar oud) te Rinsumageest op 11 maart 1905, trouwt (resp. 24 en ongeveer 29 jaar oud) (1) te Dantumadeel op 1 juni 1850 met Antje Meinderts Minnema, geb. te Sijbrandahuis circa 1821. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Willem Eilderts , geb. te Rinsumageest op 2 juli 1851, volgt Xa
  2.  Anke , geb. te Rinsumageest op 27 september 1854, volgt Xb
  3.  Reinouw , geb. te Rinsumageest op 27 augustus 1856, ovl. (76 jaar oud) op 26 september 1932. 
  4.  Meindert Eilderts , geb. te Rinsumageest op 20 november 1858, volgt Xc
  5.  Klaaske , geb. te Rinsumageest op 11 november 1852. 
  6.  Klaaske , geb. te Rinsumageest op 30 augustus 1861, ovl. (35 jaar oud) te Tietjerksteradeel op 20 maart 1897. 
  7.  Jan , geb. te Rinsumageest op 18 januari 1864, ovl. (5 maanden oud) op 9 juli 1864. 
  Eildert Willems Duijff, trouwt (resp. 58 en ongeveer 45 jaar oud) (2) te Dantumadeel op 13 september 1884 met Geeske Kornelis Tuinstra, geb. circa 1839. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 

IXb.  Jan Willems Duijff, zn. van Willem Stemmers Duijff (VIII) en Anke Jans Westra, geb. te Rinsumageest circa 7 juli 1839, ovl. (ongeveer 62 jaar oud) te Rinsumageest op 24 oktober 1901, trouwt (resp. ongeveer 27 en ongeveer 28 jaar oud) te Dantumadeel op 9 mei 1867 met Fopkje van der Meer, geb. te Buitenpost circa 1839, herbergierster te Driesum. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Anke , geb. te Rinsumageest op 4 april 1868, ovl. (58 jaar oud) te Rinsumageest op 5 mei 1926. 
  2.  Baukje , geb. te Rinsumageest op 29 oktober 1870. 
  3.  Sibbeltje , geb. te Rinsumageest op 29 juni 1873, ovl. (68 jaar oud) te Leeuwarden op 2 september 1941. 
  4.  Willem , geb. te Rinsumageest op 30 maart 1875, ovl. (2 jaar oud) te Rinsumageest op 2 april 1877. 
  5.  Egbert , geb. te Driesum op 21 juli 1876, ovl. (57 jaar oud) te Leeuwarden op 16 september 1933. 
  6.  Willem , geb. te Driesum op 15 oktober 1879, volgt Xd

Generatie X

Xa.  Willem Eilderts Duijff, zn. van Eildert Willems Duijff (IXa) en Antje Meinderts Minnema, geb. te Rinsumageest op 2 juli 1851, ovl. (66 jaar oud) te Rinsumageest op 5 juli 1917, trouwt (resp. 26 en ongeveer 27 jaar oud) (1) te Dantumadeel op 18 mei 1878 met Aukje Rijks van Meekeren, geb. te Murmerwoude circa 1851. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Antje , geb. te Rinsumageest op 23 november 1878, ovl. (75 jaar oud) op 8 december 1953. 
  2.  Rijk , geb. te Rinsumageest op 4 juli 1880, volgt XIa
  3.  Rigtje , geb. te Rinsumageest op 28 september 1881, ovl. (74 jaar oud) op 12 januari 1956. 
  4.  Anke , geb. te Rinsumageest op 21 juli 1883, ovl. (70 jaar oud) op 24 augustus 1953. 
  5.  Trijntje , geb. te Rinsumageest op 2 juni 1885, ovl. (65 jaar oud) te Rinsumageest op 18 februari 1951. 
  6.  Eildert , geb. te Rinsumageest op 30 mei 1887, volgt XIb
  7.  Harmen , geb. te Dantumadeel op 9 september 1889, ovl. (9 maanden oud) te Dantumadeel op 13 juni 1890. 
  Willem Eilderts Duijff, trouwt (resp. 41 en ongeveer 42 jaar oud) (2) te Dantumadeel op 6 mei 1893 met Akke Uitterdijk, geb. circa 1851. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 

Xb.  Anke Duijff, dr. van Eildert Willems Duijff (IXa) en Antje Meinderts Minnema, geb. te Rinsumageest op 27 september 1854, ovl. (62 jaar oud) op 19 juli 1917, trouwt (resp. 22 en ongeveer 25 jaar oud) te Dantumadeel op 21 mei 1877 met Andries Gosses Hulzinga, geb. te Rinsumageest circa 1852. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Antje , geb. te Dantumadeel circa 1886. 

Xc.  Meindert Eilderts Duijff, zn. van Eildert Willems Duijff (IXa) en Antje Meinderts Minnema, geb. te Rinsumageest op 20 november 1858, ovl. (72 jaar oud) te Leeuwarden op 1 augustus 1931, trouwt (resp. 23 en ongeveer 23 jaar oud) te Dantumadeel op 4 februari 1882 met Arendtje Jacobs Sikma, geb. te Oudkerk circa 1859. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Antje , geb. te Rinsumageest op 13 juli 1882, ovl. (76 jaar oud) te Rinsumageest op 9 september 1958. 
  2.  Jacob , geb. te Rinsumageest op 7 februari 1884, ovl. (19 jaar oud) op 22 juli 1903. 
  3.  Tetje , geb. te Rinsumageest op 28 augustus 1891. 
  4.  Anke , geb. te Dantumadeel op 9 december 1896. 

Xd.  Willem Duijff, zn. van Jan Willems Duijff (IXb) en Fopkje van der Meer, geb. te Driesum op 15 oktober 1879, opzichter, trouwt (resp. 26 en ongeveer 27 jaar oud) te Opsterland op 3 mei 1906 met Joltje Dijkstra, geb. te St. Annaparochie circa 1879. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Freerk Rienk , geb. te Arnhem op 28 februari 1911. 
  2.  Jan Willem , geb. te Arnhem op 7 maart 1907. 

Generatie XI

XIa.  Rijk Duijff, zn. van Willem Eilderts Duijff (Xa) en Aukje Rijks van Meekeren, geb. te Rinsumageest op 4 juli 1880, landarbeider, ovl. (70 jaar oud) op 13 juli 1950, trouwt (resp. 22 en ongeveer 41 jaar oud) te Dantumadeel op 9 oktober 1902 met Tjitske Steringa, geb. te Rinsumageest circa 19 december 1860, ovl. (ongeveer 79 jaar oud) te Rinsumageest op 13 februari 1940. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Aukje , geb. te Rinsumageest circa 14 november 1903, ovl. (ongeveer 11 maanden oud) te Rinsumageest op 27 oktober 1904. 

XIb.  Eildert Duijff, zn. van Willem Eilderts Duijff (Xa) en Aukje Rijks van Meekeren, geb. te Rinsumageest op 30 mei 1887, ovl. (78 jaar oud) te Rinsumageest op 2 september 1965, trouwt (resp. 29 en 24 jaar oud) te Rinsumageest op 16 mei 1917 met Grietje van Dijk, geb. te Rinsumageest op 14 augustus 1892. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Willem , geb. te Rinsumageest op 21 april 1918, ovl. (2 maanden oud) te Rinsumageest op 16 juli 1918. 
  2.  Willem , geb. te Rinsumageest op 21 april 1919, volgt XIIa
  3.  Rinze , geb. te Rinsumageest op 8 oktober 1920, volgt XIIb
  4.  Aukje , geb. te Rinsumageest op 22 maart 1922, ovl. (83 jaar oud) op 26 mei 2005. 
  5.  Rijk , geb. te Rinsumageest op 30 april 1923, ovl. (36 dagen oud) te Rinsumageest op 5 juni 1923. 
  6.  Rijk , geb. te Rinsumageest op 5 april 1925, volgt XIIc
  7.  Afgeschermd
  8.  Afgeschermd

Generatie XII

XIIa.  Willem Duijff, zn. van Eildert Duijff (XIb) en Grietje van Dijk, geb. te Rinsumageest op 21 april 1919, ovl. (87 jaar oud) te Veenwouden op 3 april 2007, trouwt (34 jaar oud) te Rinsumageest op 16 februari 1954 met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Eildert , geb. te Rinsumageest op 7 december 1954, volgt XIIIa
  2.  Afgeschermd , volgt XIIIb

XIIb.  Rinze Duijff, zn. van Eildert Duijff (XIb) en Grietje van Dijk, geb. te Rinsumageest op 8 oktober 1920, ovl. (82 jaar oud) te Leeuwarden op 11 september 2003, trouwt (29 jaar oud) te Dokkum op 14 september 1950 met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd
  4.  Afgeschermd
  5.  Afgeschermd

XIIc.  Rijk Duijff, zn. van Eildert Duijff (XIb) en Grietje van Dijk, geb. te Rinsumageest op 5 april 1925, ovl. (81 jaar oud) te Heerenveen op 7 april 2006, trouwt (29 jaar oud) te Dantumadeel op 8 november 1954 met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd
  3.  Afgeschermd
  4.  Afgeschermd

Generatie XIII

XIIIa.  Eildert Duijff, zn. van Willem Duijff (XIIa) en Afgeschermd, geb. te Rinsumageest op 7 december 1954, trouwt (37 jaar oud) te Sneek op 5 maart 1992 met Tineke Fledderus
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Anna-Marijke , geb. op 18 oktober 1994. 
  2.  Willem-Jakob , geb. op 3 april 1998. 

XIIIb.  Afgeschermd , kind van Willem Duijff (XIIa) en Afgeschermd, relatie met Afgeschermd
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Afgeschermd
  2.  Afgeschermd